Jääkäritykistön Kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2022

31.3.2022

Kokous pidettiin 31.3. Museo Militariassa

Kokoukseen osallistui 11 Killan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Kinnari Hausjärveltä ja sihteeriksi kutsuttiin Juhani Suni

Kokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2022  ja hyväksyi hallituksen esitykset tulo- ja menoarvioksi v 2022 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

Kokouksessa valittiin puheenj Killan puheenjohtajaksi seuraavaksi 3 v kaudeksi 2022-2025. Killan nykyinen puheenjohtaja Ilkka Vahtokari. Hallituksessa jatkavat seuraavan 3-vuotiskauden 2022-2025 Harri Virtanen ja Sirkka Ojala. Lisäksi hallitusta täydennettiin yhdellä uudella jäsenellä joka on Arto Tiainen.