Perinteet

Killan historiaa

Vuonna 1958, joulukuun 17 päivänä, kokoontui 63 eri tykkimiespolven edustajaa Hämeenlinnan varuskunnan upseerikerholla päättäen perustaa Jääkäritykistön Perinneyhdistyksen. Tuo päivä katsotaan killan perustamispäiväksi.

Yhdistysrekisteriin Perinneyhdistys merkittiin 12. päivänä toukokuuta 1959. Jääkäritykistön Perinneyhdistyksen nimellä toiminta jatkui aina vuoteen 1964, jolloin vuosikokouksen päätöksen perusteella yhdistyksen nimi muutettiin Jääkäritykistön Kilta ry:ksi. Vuonna 1979 oli edessä jälleen nimenmuutos, jolloin nimi muutettiin Kanta-Hämeen Kenttätykistökilta ry:ksi johtuen tavoitteesta kasvattaa jäsenmäärää "paikallisemmaksi" koetun nimen avulla. Uutta nimeä ei jäsenistö yksimielisesti hyväksynyt. Paineita entisen Jääkäritykistön Kilta-nimen palauttamiseen esiintyi. Vuonna 1991 palattiinkin takaisin entiseen nimeen, jonka julkistaminen suoritettiin 17.3.1991 vietetyn jääkäritykistön 75-vuotisjuhlatilaisuuden yhteydessä.

Killan perinnejoukot
Jääkäritykistörykmentti
Panssariprikaatin Kenttätykistöpatteristo
III/Kenttätykistörykmentti 4
Raskas Patteristo 14 (Suomen sota 1941-1944)
Kevyt Patteristo 11 (Suomen sota 1941-1944)
III/Kenttätykistörykmentti 5 (Talvisota 1939-1940)
Jääkäritykistöprikaati/1918
Haupitsijaos/Kuninkaallinen Preussin Jääkäripataljoona 27

Killan perinne-esineistöä
1976 Kilta sai oman Gustav von Numersín suunnitteleman standaarin.
1976 Killalle oma kullattu rintamerkki (G.v.N.)
1980 Killan omaa julkaisua, Suuntain lehteä alettiin julkaista
1981 Killan käyttöön palkitsemislevykkeet (Pronssi, hopea, kulta)
1982 Killan oma lippu "naulattiin". (Suunnittelijana Kiltaveli Jorma Harmaala)
1985 Paljastettiin sankarivainajien muistotaulu Jääkäripatteriston Esikunnassa.
1998 Killan lippuun ja standaariin oikeus kiinnittää Jääkärimerkki. Oikeuden myönsi Jääkärisäätiö. (Ainoana tykistökiltana Suomessa)

Jääkärijäsen
Viimeinen elossa ollut jääkäri, jääkärikenraali Väinö Valve oli kiltamme jäsen kuolemaansa 1995 saakka.

Killan standaari