Killan joukko-osasto Jääkäritykistörykmentti

JÄÄKÄRITYKISTÖRYKMENTIN PERINTEET JA KUNNIAMARSSI

Jääkäritykistörykmentin perinnepäiväksi on määrätty Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27 haupitsijaoksen perustamispäivä 17.3.1916. Jääkäritykistön perustamisesta on näin ollen kulunut jo yli 100 vuotta.

Jääkäripatteriston kunniamarssiksi vahvistettiin vuonna 1956 ”Haapa-Heikin marssi”, joka on 1700-luvulta peräisin oleva kansanmarssi. Jääkäripatteristo sai vuonna 1968 uuden pitävän yhdyssiteen jääkäriperinteisiin, sillä tuolloin patteriston uudeksi kunniamarssiksi vahvistettiin Jean Sibeliuksen säveltämä Jääkärimarssi.

 

Jääkäritykistörykmentti vaalii

– Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27 kenttätykistön,

– Vapaussodan Jääkäritykistöprikaatin,

– itsenäisyyden aikaisen Jääkäritykistörykmentin sekä

– jatko- ja Lapin sodan aikaisten Kevyt Patteristo 11:n, Raskas Patteristo 14:n ja III/KTR 4:n perinteitä.

Kranaatinheitinkomppanian liittämisen myötä rykmentin vaalittavaksi on tullut sotien aikaisen Jääkäripataljoona 4:n ja rauhan ajan Hämeen Jääkäripataljoonan sekä Suomen kasarmilla toimineen Erillisen kranaatinheitinkomppanian kranaatinheitinperinteet.

Mekanisoitujen joukkojen viestikoulutuksen keskittämisen myötä Jääkäritykistörykmentti sai vaalittavakseen Panssaridivisioonan viestijoukkojen ja rauhan ajan Panssariviestikomppanian perinteet.

Jääkäritykistön lippu kuvioineen, Jääkärimarssi kunniamarssina sekä perinnepäiväksi määrätty Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27 haupitsijaoksen perustamispäivä osoittavat tänään selkeästi, että jääkärien perintö elää ja vaikuttaa Jääkäritykistörykmentissä.

 

JÄÄKÄRITYKISTÖRYKMENTIN PERINNELIPPU JA JÄÄKÄRITYKKIMIESRISTI

Jääkäritykistörykmentin tärkein perinne-esine on lippu. Lipun on suunnitellut Gustav von Numers. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen luovutti lipun vuonna 1958 Jääkäripatteriston komentajalle. Lipun väreinä ovat perinteiset tykistön värit punainen ja musta. Lipun keskuskuvion aihe on vapaussodan aikaisen Pietarsaaren kaupungin vaakunasta (vapaussodan aikainen jääkäritykistö perustettiin Pietarsaaressa).

Lipun keskuskuvion molemmilla puolilla on liekehtivä pommi, mitkä symboloivat Jääkäripataljoona 27:ään perustetun haupitsijaoksen kahta tykkiä. Samalla nämä pommit ovat tykistön tunnuskuvioita. Lipun tangon puoleisessa yläkulmassa olevan jääkärimerkin aihe viittaa rykmentin vaalittavaksi määrättyihin jääkäriperinteisiin. Jääkäritykistörykmentti on ainoana tykistöjoukkona saanut kunnian kantaa lipussaan tätä Jääkäripataljoona 27:n merkkiä.

Jääkäripatteristo sai oman joukko-osastoristinsä vuonna 1979. Risti on väriltään punainen ja sen keskellä on Jääkäripataljoona 27:n tunnus mustalla pohjalla.

Jääkäripatteristolle vahvistettiin oma joukko-osastotunnus vuonna 1967. Tunnus perustuu Pietarsaaren vaakunaan, jossa kenttätykistön liekehtivä ammus on laitettu tornileijonan yläpuolelle.

 

JÄÄKÄRITYKISTÖRYKMENTTI TÄNÄÄN

Jääkäritykistörykmentti kouluttaa ja kehittää Puolustusvoimien ainoana joukkona panssaroituihin tuliyksiköihin, panssaritulenjohtoryhmiin sekä panssaroituihin viestijärjestelmiin perustuvaa tulenkäyttöjärjestelmää. Rykmentillä on myös merkittävä vastuu Puolustusvoimallisten viestijoukkojen koulututuksessa. Rykmentin perusyksiköt on nimetty niiden toimintaa kuvaavasti: panssarihaupitsipatteri, panssarikranaatinheitinkomppania ja panssariviestikomppania. Vuodesta 2019 alkaen rykmentissä on aloitettu 155 PSHK 9 koulutus ensimmäisenä joukkona Puolustusvoimissa.

Yli sadan vuoden takaiset jääkäritykistön sekä jatkosodan aikaisen Panssaridivisioonan toimintaperiaatteet hyökkäävän iskujoukon tukemiseksi ohjaavat rykmentin koulutusta myös tänä päivänä.  Jääkäritykistörykmentin koulutuksessa painottuvat Panssariprikaatissa tutut iskukyky, yhteistyö ja hyökkäyshenkisyys.

Rykmentin pääkalusto 155 mm raskas panssarihaupitsi. Kuva: Sirkka Ojala.
Jääkäritykistörykmentin komentajuus vaihtui 1.1.2020 evl Aku Antikaiselta evl Petri Haatajalle. Komentajan vaihtotilaisuutta vietettiin rykmentissä 13.12.2019. Kuva: Sirkka Ojala.