Jääkäritykistön Kilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous 25.3.2023

26.3.2023 klo 14

Killan vuosikokous pidettiin lauantaina 25.3.2023 alk. klo 13 Museo Militariassa Linnan kasarmilla. Paikalle oli saapunut 12 Kiltamme jäsentä.

Kokouksen avasi Killan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari toivottaen kokouksen osanottajat tervetulleiksi.

Kokouksen aluksi Jääkäritykistörykmentin komentaja luvutti Jääkäritykkimiesristin Kristian Nordenswanille pitkäaikaisesrta työstä Jääkäritykkimiesperinteiden vaalimisessa. Seuraavaksi Killan 1. varapuheehjohtaja Harri Virtanen vastaanotti Killan puheenjohtajalta toimintamaljan vuodeksi haltuunsa ansiokkaasta kiltatyöstä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pentti Kinnari, sihteeriksi kutsuttiin Killan sihteeri Juhani Suni. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Kontio ja Timo Kautto.

Kokous hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Myös hallituksen toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi vahvistettiin toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2023. Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 39 €, sisältäen Tulikiomentoja-lehden.

Hallitukseen valittiin yksimielisesti uudelleen erovuoroiset Juhani Suni ja Kristian Nordenswan seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Kalle Hurme ja hänelle varamieheksi Timo Kautto.

Kokous päätettiin klo 13.40

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen 13.40